2019-11-23-05-Joyce-Nederend

Tarieven

De tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Nadere informatie over prijzen is terug te lezen op de website van de NZA.

Verzekering

  • Op uw verzoek kan ik u voorafgaande aan de behandeling een indicatie van de kosten voor de behandeling geven. De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de aard van de behandeling en de tijdsduur.
  • Wanneer u een aanvullende verzekering heeft worden mijn behandelingen vaak geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed.
  • Ik ben als zorgverlener niet verantwoordelijk voor de vergoeding door uw verzekering. Het kan daarom verstandig zijn hier eerst bij uw verzekeraar naar te informeren.
  • Preventieve mondzorg is tot 18 jaar altijd 100% verzekerd.

Klachten

  • Bent u ontevreden? Ik probeer dan samen met u een goede oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de NVM klachtenregeling waarbij ik ben aangesloten. Het is ook mogelijk om online een klachtenformulier in te vullen.

    De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De NVM kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Nota

U ontvangt de nota via Infomedics. Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering. Als u een deel zelf moet betalen, ontvangt u een restnota van Infomedics.

Heeft u vragen over de nota die u van Infomedics ontvangen heeft?
Neem dan s.v.p. direct contact op met de helpdesk van Infomedics, zij zijn uw eerste aanspreekpunt. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 op telefoonnummer 0900- 77 77 771 of kijk op: www.infomedics.nl.

AVG

Met de komst van de nieuwe AVG-wet veranderen er een aantal zaken rondom de privacy en de manier waarop ik met patiënten in contact treed. Dit heeft ook invloed op hoe ik met gegevens om ga. Ik respecteer de privacy van mijn patiënten en streef ernaar deze zo goed mogelijk te waarborgen. Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die patiënten bij mij aanlevert.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

joycenederend.nl

Zelfstandig mondhygiëniste binnen de Tandartsenpraktijk Kortier Mondzorg in Haaksbergen

Joyce Nederend Mondverzorging

 

Goorsestraat 11

7482 CB Haaksbergen

053 – 57 25 375

info@joycenederend.nl